De Geschiedenis van Valkenswaard in het kort.

 

Valkenswaard is al eeuwen oud, zij het niet in de vorm zoals wij het nu kennen, Archeologische vondsten hebben aangetoond dat hier tussen 8500 en 3000 voor Christus mensen hebben geleefd. De eerste schriftelijke bewijzen dateren van veel later. Namelijk uit de middeleeuwen. Een monnik van de abdij van Echternach schreef in 1191 de schenkings-akte over waarin de Frankische landheer Aengibaldus in 704 het dorp Waderlo (Waalre), gelegen aan de rivier Dutmala (Dommel) aan Willibrordus schenkt. Deze schonk op zijn beurt dit gebeid. aan de abdij van Echternach. Hoewel historisch moeilijk is te bewijzen, wordt algemeen aangenomen dat Valkenswaard toen al heeft bestaan, zij het onder een andere naam en onderdeel van Waalre.

In de dertiende eeuw gingen de dorpen Waalre en Valkenswaard, toen nog als Waderle en Wedert samen voort in de geschiedenis.

Pas in 1794 onder invloed van de Franse revolutie scheidde Valkenswaard zich van Waalre en vormt zijn eigen bestuurlijke eenheid.

Rond 1600 heeft Valkenswaard een regelmatige bloeiende varkensmarkt en verkrijgt daarmee de naam Verkenswedert. Als in de daaropvolgende eeuwen Valkenswaard beroemd  wordt vanwege zijn Valkenvangers.

Neemt Valkenswaard zijn huidige naam aan Valkenswaard ( Valken vanwege de valkenvangers).